Návštěvní řád

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali pravidla v tomto návštěvním řádu. Není jich mnoho.

 • Každý návštěvník areálu zodpovídá za vlastní zdraví a bezpečnost.
 • Dodržujte prosím klid a pořádek. Nejste tady sami, zvířata mají citlivý sluch a nemáme k dispozici armádu uklízeček.
 • Zvířata krmte pouze krmivem námi připraveným. I zvířatům může být špatně. V případě, že již není žádné krmení přípraveno, znamená to, že byla denní dávka vyčerpána. Krmí se pouze na otevřené dlani.
 • Nedávejte ruce a prsty za oplocení a do voliér. Předejdete tak zbytečným úrazům a nedojde k plašení zvířat.
 • Neničte zeleň. I při zdánlivě bezvýznamném otrhání listů či větví může dojít k trvalému poškození nebo úhynu rostlin.
 • Nevstupujte za zábradlí, zábrany a do uzavřených a ohraničených prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky.
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Dětem do 10 let povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Za chování dětí odpovídá jejich plnoletý dozor (rodiče, doprovod, pedagogický dozor u skupin).
 • Pokud by Vám cokoliv upadlo do zvířecího výběhu, tak o tom neprodleně informujte obsluhu. Nesnažte se vejít do výběhu, který k tomu není určen.
 • Neručíme za ztracené, odcizené či poškozené věci. Neodpovídáme za škody na zdraví a majetku, které si návštěvník způsobil nedodržováním pokynů návštěvního řádu.
 • Parkovací stání je nehlídané a nepojištěné.
 • V celém areálu platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 • Žádáme návštěvníky, aby dodržovali aktuální nařízení vlády České republiky v boji proti nákaze Covid-19.
 • Při porušování návštěvního řádu může být návštěvník vykázán z areálu.